app tài xỉu

“Khi gặp cái người hợp với mình, một người mà bạn yêu và không cần điều gì, bạn sẽ thấy người ta làm cái gì cũng đáng yêu. Đó là lúc bạn ngưng cố gắng để thực sự tận hưởng tình yêu”.

"Sáng nào tôi cũng hôn vợ trước khi đi làm. Không phải vì vợ yêu cầu mà vì tôi muốn. Mình thích cái con người này đến mức là mình phải hôn cho đã rồi mới đi làm được."

Trấn Thành, Hari Won: Hợp đồng hôn nhân của chúng tôi kéo dài ba kiếp nhân sinh - Ảnh 2.
Trấn Thành, Hari Won: Hợp đồng hôn nhân của chúng tôi kéo dài ba kiếp nhân sinh - Ảnh 3.
Trấn Thành, Hari Won: Hợp đồng hôn nhân của chúng tôi kéo dài ba kiếp nhân sinh - Ảnh 4.
Trấn Thành, Hari Won: Hợp đồng hôn nhân của chúng tôi kéo dài ba kiếp nhân sinh - Ảnh 5.
Trấn Thành, Hari Won: Hợp đồng hôn nhân của chúng tôi kéo dài ba kiếp nhân sinh - Ảnh 6.
Trấn Thành, Hari Won: Hợp đồng hôn nhân của chúng tôi kéo dài ba kiếp nhân sinh - Ảnh 7.
Trấn Thành, Hari Won: Hợp đồng hôn nhân của chúng tôi kéo dài ba kiếp nhân sinh - Ảnh 8.
Trấn Thành, Hari Won: Hợp đồng hôn nhân của chúng tôi kéo dài ba kiếp nhân sinh - Ảnh 9.
Trấn Thành, Hari Won: Hợp đồng hôn nhân của chúng tôi kéo dài ba kiếp nhân sinh - Ảnh 10.
Trấn Thành, Hari Won: Hợp đồng hôn nhân của chúng tôi kéo dài ba kiếp nhân sinh - Ảnh 11.
Trấn Thành, Hari Won: Hợp đồng hôn nhân của chúng tôi kéo dài ba kiếp nhân sinh - Ảnh 12.
Trấn Thành, Hari Won: Hợp đồng hôn nhân của chúng tôi kéo dài ba kiếp nhân sinh - Ảnh 13.
Trấn Thành, Hari Won: Hợp đồng hôn nhân của chúng tôi kéo dài ba kiếp nhân sinh - Ảnh 14.
Trấn Thành, Hari Won: Hợp đồng hôn nhân của chúng tôi kéo dài ba kiếp nhân sinh - Ảnh 15.
Trấn Thành, Hari Won: Hợp đồng hôn nhân của chúng tôi kéo dài ba kiếp nhân sinh - Ảnh 16.

app tài xỉu Sơ đồ trang web